Check-Up Web Sağlık E-Randevu E-Sonuç

Uzm. Dr. Nevin Cambaz KURT

Uzm. Dr. Nevin Cambaz KURT

Eğitim Bilgileri                

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,

Mesleki Kariyer

Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1999-2010

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2010-2016

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Geçici Görevlendirme)

Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi (Geçici Görevlendirme)

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Geçici Görevlendirme)

Ethica İncirli Hastanesi 2018-2019

Kolan Bayrampaşa Hastanesi 2019

Levent Hastanesi 2019- Halen

Mesleki Üyelikleri

İstanbul Tabip Odası

Türk Pediatri Derneği

Pediatri Uzmanları Akademisi Derneği

Yabancı Dil

İngilizce

Katıldığı Sertifikalı Eğitim Programları

1-Çocuklarda İleri Yaşam Desteği,

2-Bebek dostu Hastaneler Program Eğitimi,

3-Pediatrik Mekanik Ventilasyon Kursu,

4-Neonatal Resusitasyon Programı,

5-Pediatrik Aciller ,

6-Çocuklarda Akılcı Antibiyotik Kullanımı,

7-Sağlam Çocuk İzlemi,

8-Hastalıkta ve Sağlıkta Beslenme

9-Güncel Bilgiler Işığında Sepsis

10- Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki Hakları ve Cezai Sorumluluğu

Yurt dışı dergilerinde yayınlanmış bilimsel makaleleri

1- Indian J Dermatol. 2008;53(3):149-53. doi: 10.4103/0019-5154.43208.

Concomitant cutaneous metastatic tuberculous abscesses and multifocal skeletal tuberculosis.

2- Allergol Immunopathol (Madr). 2011 Jul-Aug;39(4):222-7. doi: 10.1016/j.aller.2010.07.008. Epub 2011 Jan 3.

Vaccination coverage and risk factors for incomplete vaccination in children with recurrent wheeze.

3- Acta Paediatr. 2009 Oct;98(10):1589-92. doi: 10.1111/j.1651-2227.2009.01384.x. Epub 2009 Jun 23.

The effect of rapid diagnostic testing for influenza on the reduction of antibiotic use in paediatric emergency department.

Yurt içi tıp dergilerinde yayınlanmış bilimsel makaleleri

1- İndirekt Hiperbilirubinemili Olguların Değerlendirilmesi / Bakırköy Tıp Dergisi, Cilt 2 , sayı 2, 2006

2- Çocukluk Çağında Astım Olgularında İnhalen Alerjen duyarlılığının Araştırılması / Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi Dergisi. Cilt 4 , sayı 3,  2006

3- Hiponatremik Dehidratasyonla Gelen Doğumsal İzole Hipoaldesteronizm Vakası / Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi Dergisi Cİlt 4, sayı 3, 2006

4- Neonatal Sepsis Tanısında Trombosit Sayısı ve Ortalama Trombosit Hacmi Değerlendirilmesi / Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba  Eğitim Araştırma Hastanesi Dergisi Cilt 3, sayı 2,  2005

5- Kliniğimizde Takip Ettiğimiz Hematürili Vakaların Değerlendirilmesi / Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba  Eğitim Araştırma Hastanesi Dergisi

Cilt 3 , sayı 2,  2005

6- Çocukluk Çağında Ürine Sistem Enfeksiyonları / Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi Dergisi

Cilt 3 , sayı 3,  2005

7- Nadir Görülen Bir Spondilodiskit Vakası

Çocuk Dergisi, 4(3) , 2004

8- Yenidoğan Döneminde Sarılıkla Başvuran Otoimmun Hemolitik Anemi Vakası / Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi Dergisi

Cilt 2 , sayı 2,  2004

9- Nesidioblastozisli Bir Yenidoğan Vakası / Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi Dergisi

Cilt 2 , sayı 3,  2004

10- Gitelman Sendromu / Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi Dergisi

Cilt 2 , sayı 2,  2004

11- Kliniğimizde İzlenen Diabetik Ve Gestasyonel Diabetes Mellituslu Anne Bebeklerinin Klinik Ve Laboratuvar Özellikleri / Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba  Eğitim Araştırma Hastanesi Dergisi Cilt 2 , sayı 2, 2004

12- Konjenital Anomalili Bir Diabetik Anne Bebeği Olgusu / Okmeydanı Tıp Dergisi, 2003

13- Akut Tonsillofarenjit Tanısı Alan Hastalarda Grup A Beta Hemolitik Strretokok Sıklığının Değerlendirilmesi / Güncel Pediatri Dergisi , 7 , 2009

14 Sağlıklı Term Yenidoğanlarda Ortaya Çıkan Belirgin Hiperbilirubineminin Tahmininde 6.,12. ve 24. Saat Bilirubin Değerlerinin Önemi / J Kartal TR 2013;24(1):32-36

15-Maksiller sinus mokuseli / Journal of Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Training  Hospital, 2004

Uluslararası kongrelerde sunulan bilimsel çalışmalar

1- Breast feding attitude of mothers in the first half hour of life / ACTA Pediatrica 3rd Europediatrics Congress, İstanbul

2- The effect of mothers’ socioeconomic status to birth weight / ACTA Pediatrica 3rd Europediatrics congress, İstanbul

3- Excessive vitamin D intake / ACTA Pediatrica 3rd Europediatrics Congress, İstanbul

4- A plasmodium vivax case accompanied by Parvovirus B 19 and Herpes Simplex type 1 / European Society for Paediatric Infectious Diseases –ESPID, Graz- Austria

5- A Kawasaki Disease Case Complicated By Aseptical Menengitis / European Society for Paediatric Infectious Diseases –ESPID, Graz- Austria

6- Henoch Schonlein Purpura with Varicella Infection / European Society for Paediatric Infectious Diseases –ESPID, Graz- Austria

7- Valuable symptoms of group A beta Hemolytic Streptoccal pharyngitis in differential diagnosis / European Archives of Oto Rhino Laryngology Head and Neck Surgery, Vienna- Austria

8- Can We Descrease The Use Of Antibiotics in Upper Respiratory Tract İnfections by Rapid Diagnostic Tests? / 29th. UMEMPS Congress,  İstanbul

9-Cord Blood Erythropoietin Levels in Fetuses of smokers / 

Vll.Türk Dünyası Pediatri Kongresi, Girne- KKTC

Yurt içi kongrelerde sunulan bilimsel çalışmalar 

1- İnfantil Başlangıçlı bir Juvenil İdyopatik Artrit Olgusu / 43.Türk Pediatri Kongresi,

2 - Sigara İçen Anne Bebeklerindeki Kordon  Kanı Serum Eritropoetin Düzeyi / 43.Türk Pediatri Kongresi,

3- Acil Polikliniğimize Başvuran Olguların Değerlendirilmesi / 43.Türk Pediatri Kongresi,

4- Spina Bifidalı Hastalarda Lateks Duyarlılığının Sıklığı / 43.Türk Pediatri Kongresi,

5- Fasiyal Paralizi gözlenen İki Yenidoğan Olgusu / 50.Milli Pediatri Kongresi, Fin- Türk Pediatri Günleri,

6- Surrenal Hematoma Bağlı Hiperbilirubinemi / 50.Milli Pediatri Kongresi, Fin- Türk Pediatri Günleri, 

7- Tekrarlayan Kusma Nedeni Olarak Metilmalonikasidemi ve Subdural Efüzyon Birlikteliği Tespit Edilen bir Olgu Sunumu / 42.Türk Pediatri Kongresi,

8- Yenidoğan Bebeklerde Hipernatremi / 42.Türk Pediatri Kongresi,  

9- Polistemili Yenidoğanların Uzun Süreli İzlemi / 42.Türk Pediatri Kongresi,

10- Yenidoğan Sarılığında Kilo Kaybının Yeri / 42.Türk Pediatri Kongresi,

11- Surrenal Hematoma Bağlı Olarak Gelişen Hiperbilirubinemi Vakası / 42.Türk Pediatri Kongresi,  

12- İbuprofen Kullanımına Bağlı Gelişen Nötropeni Olgusu / 42.Türk Pediatri Kongresi,

13- Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Semptomlarıyla Başvuran Hastalarda Streptokok Enfeksiyon Sıklığının Araştırılması, 42.Türk Pediatri Kongresi,  

14- Parvovirus B 19 ve Herpes Simplexin Eşlik Ettiği bir Plasmodium Vivax Olgusu / 42.Türk Pediatri Kongresi, 

15- İndirekt Hiperbilirubinemili Olguların  Değerlendirilmesi / Anne Bebek Sağlığı Vakfı,

16- Çocukluk Çağında Brucelloz / 4.Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 

17- Nadir Görülen Bir Maksiller Sinüs  Mukoseli Olgusu / 40. Türk Pediatri kongresi

18- 4 ay -4 yaş Arası Çocuklarda Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu İle İdrar Yolu Enfeksiyonu Birlikteliği / 49. Milli Pediatri Kongresi,

19- Çocukluk Çağındaki Brucelloz Olgularının Değerlendirilmesi / 40.Türk Pediatri Kongresi,  

29-Çocukluk Çağı  Astımında Alerjen  Duyarlılığının  Deri  Prick  ve Spesifik IgE Testleri ile Araştırılması / 40.Türk Pediatri  Kongresi,

21-Sistemik Juvenil Romatoid Artrit ile Birlikte olan Makrofaj Aktivasyon Sendromlu Olgu / 40.Türk Pediatri  Kongresi,

22- Gitelman Sendromu  Vakası / 39.Türk Pediatri Kongresi, 

23- Konjenital İzole Hipoaldosteronizm Vakası / 40.Türk Pediatri  Kongresi,  

24- Nadir Görülen Bir Spondilodiskitis Vakası / 47. Milli Pediatri Kongresi, 2.Pediatri Asistanları Kongresi, 

25 -Hipertansif Ensefalopati  ile Gelen Abdominal Aort Darlığı –Takayasu Arteriti / 47. Milli Pediatri Kongresi, 2.Pediatri Asistanları Kongresi,

26-Yenidoğan Döneminde Sarılıkla Başvuran Otoimmun Hemolitik Anemi Vakası / 10. Çocuk Sağlığı Günleri,

27- Konjenital Anomalileri Olan Oral Antidiyabetik Kullanan Diyabetik Anne Bebeği Olgusu / 10. Çocuk Sağlığı Günleri,

28- Kliniğimizde Takip Ettiğimiz Hematüri Vakalarının Değerlendirilmesi / 45.Milli Pediatri Kongresi,

29- B12 vitamin eksikliği saptanan Dört Olgu Sunumu / 45. Milli Pediatri Kongresi, 

30- Osteomiyelit ile Seyreden  Metastatik  Tüberküloz Absesi / 2. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi,

31- Çocukluk Çağı İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Etken Mikroorganizmalar ve Antibiyotik  Rezistansı / 2. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 

32- Diabetik Anne Çocukları ve Özellikleri, 22. Pediatri Günleri.

Sosyal Medya
Levent Hastanesi TV