Check-Up Web Sağlık E-Randevu E-Sonuç

Op. Dr. Mahmut Faruk BAL

Eğitim Bilgileri

İhtisas: Vakıf Guraba Hastanesi Göz Hastalıkları (1973 – 1977)

Üniversite: İstanbul Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi (1967 – 1973)

Mesleki Kariyer

1999’dan beri Özel Levent Hastanesi

Özel Yaşam Hastanesi (Göz Kliniği Sorumlusu)  

Haseki Hastanesi (Göz Hastalıkları Uzmanı)

İngiltere Brighton General Hospital (Araştırma Görevlisi)

Beyoğlu Belediye Hastanesi (Baş Asistan)

Vakıf Guraba Hastanesi Göz Hastalıkları (Uzmanlık)

Mesleki Üyelikleri: Türk Tabipler Birliği

Yabancı Dil: İngilizce 

Sosyal Medya
Levent Hastanesi TV