Check-Up Web Sağlık E-Randevu E-Sonuç

Uzm. Dr. Füsun GÖRÖZEN

Uzm. Dr. Füsun GÖRÖZEN

Doğum Tarihi: 02.10.1976

Eğitim Bilgileri:

Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi - 2000

İhtisas: Erciyes Üniversitesi - 2009

Mesleki Kariyer:

2020 – halen: Özel Levent Hastanesi

2018 – 2020: Şişli Kolan Hastanesi 

2011 – 2018: Özel Modern Dünyam Hastanesi

2009 – 2011: Dr. Doğan Baran Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastenesi 

Mesleki Üyelikleri: Türk Tabipler Birliği

Yabancı Dil: İngilizce

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A 1: Patroglu T, Torun YA, Karakukcu M, Gorozen F A case of Turner syndrome associated with acute myeloid leukemia (M2). J Pediatr Hematol Oncol. 2006 Oct;28(10):682-3.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  • Meda Kondolot, Başak Akyıldız, Füsun Görözen, Selim Kurtoğlu, Türkan Patıroğlu. Çocuk acil servisine getirilen zehirlenme olgularının değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009; 52: 68-74

  • Derya Büyükkayhan,Esad Köklü,Füsun Görözen,Selim Kurtoğlu,Nihal Hatipoğlu,Zübeyde Gündüz. Obstrüktif üropatinin endokrin problemi: Psödohipoaldosteronizm. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 2007;29(1):082-085

Poster

  • Hatipoğlu Nihal, Kurtoğlu Selim, Kendirci Mustafa, Keskin Mehmet, Görözen Fusun. Yenidoğanda Sınırda hipotroidi olgularında TRH testinin önemi. 12.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 25-28 Ekim 2007, Eskişehir

Sosyal Medya
Levent Hastanesi TV
Doctor Call