• İletişim
  Bize Ulaşın
  İletişim Bilgileri
  7/24 Aktif Çağrı Merkezimiz: 444 4 654
  Eski Büyükdere Cad.
  No:39 4.Levent
  80650 İstanbul
  Tel: +90 (212) 270 00 22
  Fax: +90 (212) 283 26 70
  Email: info@leventhastanesi.com.tr
7/24 ÇAĞRI MERKEZİ 444 4 654

Kardiyoloji latin kökenli bir sözcük olup “kalp” anlamına gelen “cordis” ve “bilim” anlamına gelen“logos” sözcüklerinden türetilmiştir. Bu anlamda “kardiyoloji” , “kalp bilimi” anlamına gelirse de günümüzde en çok kullanılan anlamıyla kardiyoloji, “tıbbın kalp ve kalple ilişkili damar hastalıkları ile ilgilenen dalı” olarak tanımlanabilir.

Koroner kalp hastalığı ise bu “koroner” damarların herhangi bir nedenle tıkanması yada daralması anlamına gelir.

Damarlardaki bu daralma tam olursa “Miyokard İnfarktüsüne” yol açar. Tam olmayan tıkanmalar ise “Karasız Angina” yada “Kararlı Angina” hastalıklarına yol açar.

Koroner damarlarda oluşan tıkanma yada daralmalar, kalp kasına yeterli oksijen gitmesini engeller. Bu durumda oksijen alamayan bölgede önce hareket bozukluğuna daha sonra EKG bozukluğuna daha sonra da ağrıya yol açar. Hasta bu ağrıyı çoğunlukla göğsünde hisseder. Ancak göğüs dışında sol kol, boyun, üst karın gibi bölgelerde de hissedilebilir.

Koroner kalp hastalığının, enfarktüse yol açması, ciddi ritm bozukluğu yapması ve bazen ölümle sonuçlanabilmesi nedeniyle hızla teşhis ve tedavi edilmesi gerekir.

Kardiyoloji girişimsel ve girişimsel olmayan şekilde iki bölümde incelenebilir.

Girişimsel Kardiyoloji: Anjiyografi, daralmış kalp damarlarını bir tür balon ve / veya stent olarak adlandırılan bir ince metal tüp aracılığı ile açılmasını ve kalbin ileti sisteminde ki sorunların tespit ve tedavisi için kateter yardımıyla yapılan elektrofizyolojik çalışmayı kapsar.

Girimşel olmayan Kardiyoloji: Kalp hastalıklarının oluşumu öncesi muayene, risk değerlendirmesi, ve bazı özel laboratuvar incelemelerini kapsar.

Hipertansiyon denilen kan basıncı yüksekliği, hiperlipidemi denilen kan yağları (kolestrol, trigliserid…) düzensizlikleri, diyabet hastalığı, sigara bağımlılığı tedavi edilmesi gereken risk faktörleridir.

Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çabuk yorulma, çarpıntı, kan basıncı yüksekliği kalp hastalığı belirtisi olabilir.

Ekokardiyografi: Kalbin ultrason yardımı ile incelenmesidir. Kalbin kasılma gücünün değerlendirilmesinde, kalp kapaklarının incelenmesinde bu yöntem altın standarttır.

Eforlu EKG: EKG’nin efor sırasında çekilmesidir. Bazı kalp hastalıkları istirahat sırasında belirti vermezken efor sırasında belirti verebilir, çünkü efor sırasında kalbin iş yükü artar, gereksinim duyduğu oksijen miktarı artar. Böyle bir durum olup olmadığını belirlemek için Eforlu EKG yapılır. Eforlu EKG aynı zamanda hasta olduğu bilinen kişilere de yapılır. Bunda amaç o kişinin efor kapasitesini belirlemektir.

Kalp sağlığını korumak, daha uzun ve sağlıklı bir ömür sürmek için;

 • Sigara içmeyin.
 • Kan basıncınız 120/80 mmHg olsun.
 • Vücut ağırlığınızı kontrol edin.
 • Kan yağlarımız uygun seviyelerde olsun.
 • Beslenmenize özen gösterin.
 • Egzersiz yapın.
© 2012 Welcare Wordpress Premium Theme by WPnukes, all rights reserved.
go to top