Check-Up Web Sağlık E-Randevu E-Sonuç

Otizm Bir Farklılıktır, Farkında Olalım!

Otizm Bir Farklılıktır, Farkında Olalım!

Otizm terim olarak zaman içinde yerini otizm spektrum bozukluğu terimine bırakmıştır. Ancak bu makalede kısaca otizm olarak bahsedilmiştir.

Otizm, doğuştan ya da yaşamın ilk senelerinde ortaya çıkan, kişinin diğer kişilerle ilişki kurmasında güçlük çekmesine sebep olan, nörogelişimsel bir farklılıktır. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genetik olduğu düşünülmektedir. Sosyoekonomik durumlar, ailenin çocuk yetiştirme özellikleri gibi koşullarla otizm arasında bir ilişki bulunmamaktadır. Bu nedenle her toplumda, her coğrafyada ve her ailede rastlanabilmektedir.

Otizm ile birlikte hiperaktivite, epilepsi, dikkat eksikliği gibi durumlar da görülebilmektedir.

Otizm Spektrum Bozukluğunun Belirtileri Nelerdir?

Çocuğunuzda;

-          Göz teması kuramama,

-          İsmi söylendiğinde tepki vermeme,

-          İstediği şeyi parmağıyla göstermeyi dahi reddetme,

-          Yaşıtlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermeme,

-          Olduğu yerde sallanma, parmak uçlarında yürümeye çalışma gibi hareketlerde bulunma,

-          Dönen şeylere ilgi duyma (çamaşır makinesi gibi),

-          Takıntılı davranışlar,

-          Konuşma geriliği ve iletişim kurmayı reddetme,

-          Fiziksel temastan (sarılma, öpme gibi) hoşlanmama,

-          Bazı objelere aşırı bağlılık duyma,

-          Sürekli aynı oyunları oynama,

-          Tehlike ve acıya karşı duyarsızlık gösterme,

gibi belirtiler gözlemlerseniz otizm açısından değerlendirilmesi gerekebilir. Erken tanı ve doğru bir eğitim ile bu belirtiler kontrol altına alınabilmektedir. Hatta bazı çocuklar belli bir yaşa geldiğinde sosyalleşme bakımından önemli adımlar atabilmektedir.

Otizmli çocuklarda dış görünüş diğer çocuklardan farklı değildir, ancak davranışlar farklıdır.

Otizm Hastalık Değil, Farklılıktır

Otizm bir engellilik durumu ya da bir hastalık değildir. Uygun bir eğitim ile otizmli bireylerin topluma katılmaları sağlanabilmektedir. Bu konuda ailelerin ve toplumun bilinçlendirilmesi de oldukça önemlidir.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

Toplumda hakkında yeterince bilgi sahibi olunmaması nedeniyle birçok bireyde otizmli bireylere karşı acıma, kaygı duyma, korkma gibi duygu ve davranışlar gözlemlenmektedir. Her yıl 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü çerçevesinde tüm dünyada otizm ve otizmli bireylerin toplumsal hayata katılımı konusunda farkındalık ve duyarlılık arttırma çalışmaları yapılmaktadır.

02 Nisan 2021
Yorum Yap
Levent Hastanesi TV
Doctor Call