Check-Up Web Sağlık E-Randevu E-Sonuç

Uzm. Dr. Alper Demirci

Doğum Tarihi : 03.03.1984

Eğitim bilgileri

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2004-2010
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi (ihtisas)

Mesleki kariyer

2010-2010 Çorlu 1 No'lu ASM
2013-2018 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi
2018-2019 Hatay Samandağ Devlet Hastanesi (mecburi hizmet)
2019-Halen Özel Levent Hastanesi

Mesleki üyelikler

İstanbul Tabip odası
Türk radyoloji derneği

Yabancı dil
İngilizce

Sosyal Medya
Levent Hastanesi TV
Doctor Call