Check-Up Web Sağlık E-Randevu E-Sonuç

Op. Dr. Orhan ABBASLI

Doğum Tarihi: 1992

Eğitim Bilgileri

Üniversite: Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Lisans / Tıp - 2015

Doktora: Ankara Üniversitesi, Doktora / Göz - 2021

Mesleki Üyelikleri: Türk Oftalmoloji Derneği (TOD), Türkiye Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği (TCOD)

Ulusal Sunumları:

1. Abbaslı O, Arslantürk Eren M, Gündüz Ö.U. Silikon Hidrojel Kontakt Lens Kullanımının Meibomian Bez Morfolojisi ve Fonksiyonu Üzerine Etkisinin Araştırılması - Investigation of the Effect of Using Silicone Hydrogel Contact Lenses on Meibomian Gland Morphology and Function. Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal Kongresi (İstanbul Şubesi’nin katkılarıyla), 24-29 Ekim 2017, Antalya. (Sözel)

2. Abbaslı O, Arslantürk Eren M, Gündüz Ö.U. Yüzey Nemlendirme Teknolojilerinin Kontakt Lens Konfor ve Görme Performansına Etkisi - The Effect of Surface Moisturizing Technologies on Contact Lens Comfort and Visual Performance. Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal Kongresi (İstanbul Şubesi’nin katkılarıyla), 24-29 Ekim 2017, Antalya. (Poster)

3. Abbaslı O, Şermet F, Demirel S, Yalçındağ N. Sistemik Lupus Eritematozusa Bağlı Tedaviye Dirençli Retinal Vaskülit Ve Kistoid Makula Ödeminde Tocilizumab Tedavisi - Tocilizumab Treatment in Treatment-Resistant Retinal Vasculitis and Cystoid Macular Edema Due to Systemic Lupus Erythematosus. Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi (Konya-Antalya Şubesi’nin katkılarıyla), 6-10 Kasım 2019, Antalya. (Poster)

4. Abbaslı O, Demirel S, Değirmenci M.F.K, Şermet F, Özmert E. Pakikoroid Spektrum Hastalıklarında Koroidal Morfolojik (Stromal ve Lüminal) Değişiklikler - Choroidal Morphological (Stromal and Luminal) Changes in Pachychoroid Spectrum Diseases. Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi (Konya-Antalya Şubesi’nin katkılarıyla), 6-10 Kasım 2019, Antalya. (Poster)

5. Abbaslı O, Gündüz Ö.U. Keratokonus tedavisinde İntrastromal Halka (INTACS) uygulamasının uzun dönem görsel, refraktif ve tomografik sonuçlarını değerlendirmek. - To evaluate the long-term visual, refractive and tomographic results of Intrastromal Ring (INTACS) application in the treatment of keratoconus. Türk Oftalmoloji Derneği 54. Ulusal Kongresi, 9-13 Aralık 2020. (Poster)

6. Abbaslı O, Gündüz Ö.U. Keratokonus tedavisinde İntrastromal Halka (INTACS)-sonrası korneal kollajen çapraz bağlama (CXL) tedavisinin uzun dönem görsel, refraktif ve tomografik sonuçlarını değerlendirmek - To evaluate the long-term visual, refractive and tomographic results of post-corneal collagen cross-linking (CXL) treatment with Intrastromal Ring (INTACS) in the treatment of keratoconus. Türk Oftalmoloji Derneği 54. Ulusal Kongresi, 9-13 Aralık 2020. (Poster)

Sosyal Medya
Levent Hastanesi TV
Doctor Call