Check-Up Web Sağlık E-Randevu E-Sonuç

Abdüksiyon

Kol ya da bacağın tamamının ya da bir bölümünün vücudun dikey ekseninden yana doğru hareketi.

Levent Hastanesi TV
Doctor Call