Check-Up Web Sağlık E-Randevu E-Sonuç

Op. Dr. Cengiz ACAR

Op. Dr. Cengiz ACAR

Doğum Tarihi: 1961

Eğitim Bilgileri

İhtisas: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirurji Kliniği 1992

Üniversite: Hacettepe Tıp Fakültesi 1985

Mesleki Kariyer

2022 - Halen: Özel Levent Hastanesi

Mesleki Üyelikleri: 

Türk Nöroşirurji Derneği

Türk Tabipler Birliği

Yabancı Dil: İngilizce

Sosyal Medya
Levent Hastanesi TV
Doctor Call