Check-Up Web Sağlık E-Randevu E-Sonuç

Uzm. Dr. Nail UZUNLULU

Eğitim Bilgileri                

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Mesleki Kariyer

2024-Halen: Özel Levent Hastanesi

2021-2024: Özel Medistanbul Hastanesi

2020-2021: BHT Clinic İstanbul Tema Hastanesi

2013-2020: İstanbul Kanuni Sultan Süleyman E.A.Hastanesi

2011-2013: Antalya Korkuteli Özel Mediyaşam Hastanesi 

2010-2011: Antalya Elmalı Devlet Hastanesi (Mecburi Hizmet)

2009-2010: İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği (Mecburi Hizmet)

2004-2009: İstanbul Dr. Siyami Ersek Hastanesi Radyoloji Kliniği

Mesleki Üyelikler 

Türk Tabipler Birliği

Türk Radyoloji Derneği

Türk Manyetik Rezonans Derneği

European Society Of Radiology (ESR) 

Yabancı Dil: İngilizce 


ESERLER 

  • Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Alp Bülent Nazmi,Akdağ Gökhan,Kaleli Tufan,Macunluğuoğlu Aslı Ceren and Uzunlulu Nail.  Evaluation of patellar tendon with shear wave elastography after anterior cruciate ligament reconstruction using hamstring tendons  Jt Dis Relat Surg. 2020 Apr; 31(1): 137–142.

A2. Er Ali, Uzunlulu Nail, Güzelbey Tevfik,Yavuz Sevgi,Kıyak Aysel,Kayhan Arda. The nutcracker syndrome: The usefelness of different MRI sequences for diagnosis and follow-up. Clinical Imaging Vol:55 May-June 2019 Pages 144-147

A3. Sahin S, Okbay M, Cinar B, Uzunlulu N. Wide-necked renal artery aneurysm: endovascular treatment with stent-graft.  Diagn Interv Radiol. 2007 Mar;13(1):42-5. 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1. Nail Uzunlulu,Tevfik Güzelbey,Ezgi Kartal,Arda Kayhan . Shear Wave Elastography Findings Of Testicles In Children With Nutcracker Syndrome. ECR EPOS 2018.Case Report

B2. Nail Uzunlulu, Mustafa Sarıtaş, Sinan Şahin.Osteopoikilosis; A Case Report  7.Balkan Congress Of Radiology 2009.

B3. Sinan Şahin,Ahmet Müfit Okbay,Nail Uzunlulu,Hakan Barutça    Endovascular repair of an aorta-enteric fistula in Behçet disease  7.Balkan Congress Of Radiology 2009

B4.SinanŞahin,HakanBarutça,NailUzunlulu.Endovascular treatment of the bronchopulmonary sequestration.  7.Balkan Congress Of Radiology 2009

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Sadık Etka Bayramoğlu,Nihat Sayın,Mehmet Erdogan,Dilbade Yıldız Ekinci,Nail Uzunlulu & Zuhal Bayramoglu.  Delayed diagnosis of an intraorbital wooden foreign body. Orbit Volume 37,2018-Issue 6

D2. Ezgi Kartal, Arda Kayhan, Tevfik Guzelbey and Nail Uzunlulu  Preoperatif bilgisayarli tomografi ile tani alan nadir bir olgu: De Garengeot Hernisi/Preoperative diagnosis of De Garengeot Hernia by computed tomography: case report. Turkish Journal of Radiology December 2018, Vol 36 Issue 3 

D3. Yasin Kara, Azamet Cezik, Nail Uzunlulu, Nuri Alper Şahbaz, Yahya Kemal Çalışkan, Mustafa Uygar Kalaycı. Primer Apendajitis Epiploika: Nadir Bir Akut Karın Ağrısı Nedeni İKSS Tıp Dergisi 2016:8(2):121-124

D4. Aykut Ülger, Sinan Şahin, F.Esra Bahadır, Nail Uzunlulu, Abdullah Kemal Tuygun,  Yücesin Arslan, Fuat Bilgen. Koroner arter bypass cerrahisi uygulanan hastalarda karotis             arter lezyonları ve vertebrobaziler yetmezlik insidanslarının ameliyat sonrası serebrovasküler atak insidansı ile karşılaştırılması. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi.2011 Cilt 19, Sayı 2,  127-137.

D5. Nail Uzunlulu,Ahmet Müfit Okbay, Sinan Şahin. Pulmoner Embolilerin Karakerizasyonunda Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi Bulguları  Haydarpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi Dergisi Volume 48, Number 2 2009.

D6. Ahmet Müfit Okbay,Sinan Şahin,Nail Uzunlulu,Hakan Barutça,Özden Yıldırım Çamur  Aorta İliak Stent Patensisinin Değerlendirilmesinde Renkli Doppler Ultrasonografi ve Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi Bulgularının Karşılaştırılması. Haydarpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi Volume 48,Number 2 2009

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Tevfik Güzelbey , Nail Uzunlulu,,Ezgi Kartal,Ali Er,Sevgi Yavuz,Arda Kayhan. Nutcracker Sendromu Olan Çocukların Testislerinde Shear Wave Elastografi Bulguları Türk radyoloji derneği 39.ulusal kongresi 2018.P583

E2. Tevfik Güzelbey, Nail Uzunlulu, Burçin Anıscıklı, Ezgi Kartal, Arda Kayhan Nadir bir konjenital vasküler malformasyon: Abernathy malformasyonu tip 2. Türk radyoloji derneği 38.ulusal kongresi 2017.P092

E3.Nail Uzunlulu,Tevfik Güzelbey,Hatice Yıldırım,Arda Kayhan. Mezenterik Dev Lenfatik Malformasyon:Olgu Sunumu Türk radyoloji derneği 37.ulusal kongresi 2016

E4.Ali Er,Nail Uzunlulu,Tevfik Güzelbey,Arda Kayhan,Aysel Kıyak,Sevgi Yavuz. Nutcracker Sendrom’lu Çocuklarda Kontrastsız Manyetik Rezonans Görüntülemenin Tanıya Katkısı. Türk radyoloji derneği 37.ulusal kongresi 2016

E5.Tevfik Güzelbey,Nail Uzunlulu,Sibel Dağlar,Hamit Afşar,Arda Kayhan. Uterus Rudimenter Boynuz Ektopik Gebeliği Türk radyoloji derneği 37.ulusal kongresi 2016

E6. Tevfik Güzelbey,Nail Uzunlulu,Hatice Yıldırım,Ümmühan Topal,Arda Kayhan . Akut Tabloya Neden Olan Toraks Ve Batın İçi Yabancı Cisimler:5 Olgu Sunumu Türk radyoloji derneği 37.ulusal kongresi 2016

E7.Burçin Anışcıklı,Nail Uzunlulu,Tevfik Güzelbey,Arda Kayhan . Uterusta Lipom:Olgu Sunumu Türk radyoloji derneği 37.ulusal kongresi 2016

E8.Tevfik Güzelbey,Nail Uzunlulu,Ezgi Kartal,Arda Kayhan  Meme Lezyonlarında Shear Wave Elastografi Ve ADC Değerlerinin Karşılaştırılması  : Sözlü Bildiri Türk radyoloji derneği 37.ulusal kongresi 2016

E9. Nail Uzunlulu, Ramazan Albayrak, Bilal Özer, Kenan Çelik, Şeyma Yıldız, Gülen Temel  İnguinal Mesane Herniasyonu Bulunan Mesane Tümörlü Olguda Radyolojik Bulgular Türk radyoloji derneği 31. Ulusal Kongresi 2010.P191

E10. Nail Uzunlulu, Ramazan Albayrak, Şeyma Yıldız, Bilal Özer, Kenan Çelik, Hüseyin Nadir Görülen Bir Anatomik Varyasyon:Fibuler Arter Kaynaklı Dorsalis Pedis Arter Türk radyoloji derneği 31. Ulusal Kongresi 2010.190

E11. Şeyma Nalbantçılar Yıldız, Nail Uzunlulu, Kenan Çelik, Bilal Özer, Gülen Temel, Abdurrezak Teken, Ramazan Albayrak. Memenin Nadir Bir Tümörü; Dermatofibrosarkoma Purotuberans (Olgu Sunumu) Türk radyoloji derneği 31. Ulusal Kongresi 2010.P557

E12. Şeyma Nalbantçılar Yıldız, Bilal Özer, Nail Uzunlulu, Kenan Çelik, Abdurrezak Teken, Gülen Temel, Ramazan Albayrak - Memede Benign Radyolojik Özelliklere Sahip Malignite; Müsinöz Kanser, Olgu Sunumu Türk radyoloji derneği 31. Ulusal Kongresi 2010.P554

E13. Şeyma Nalbantçılar Yıldız, Kenan Çelik, Bilal Özer, Nail Uzunlulu, Hüseyin Yetiş, Merve Melis Aydın, Ramazan Albayrak - Meme Mrg De Maligniteyi Taklit Edebilen İki Olgu; Kronik Granülomatöz Mastit . Türk radyoloji derneği 31. Ulusal Kongresi 2010.P550

E14. Şeyma Nalbantçılar Yıldız, Merve Melis Aydın, Bilal Özer, Kenan Çelik, Nail Uzunlulu, Hüseyin Yetiş, Ramazan Albayrak. Meme Kanserinde MRG Özellikleri. Türk radyoloji derneği 31. Ulusal Kongresi 2010.692

E15. Nail Uzunlulu, Sinan Şahin. Sol ana koroner arter anevrizması :Çok kesitli bilgisayarlı tomografi anjıografi bulguları. Türk Radyoloji Derneği 30. Ulusal  Kongresi  2009

E16. Aykut Ülger, Nail Uzunlulu, Hakan Barutça, Sinan Şahin. Steroid tedavisine dramatik yanıt veren agresif seyirli mediastinal lenfoblastik lenfoma.  Türk Radyoloji Derneği 30. Ulusal  Kongresi  2009

E17. Nail Uzunlulu, Sinan Şahin, Aykut Ülger, Şule N.Bilgin, A.Müfid Okbay . Pulmoner Embolilerde Multi Dedektör Bilgisayalı Tomografi Bulguları. Türk Radyoloji Derneği 27.Ulusal  Kongresi  2007 ( Sözlü Sunum).

E18. Nail Uzunlulu, Sinan Şahin, A.Müfid Okbay, Fikri Yapıcı, Onur Gürer, Aybanu Tuygun. Kardiyak Kist Hidatik Olgusunda Toraks MDBT ve Kardiyak MR bulguları. Türk Radyoloji Derneği 27.Ulusal  Kongresi  2007.

E19. Nail Uzunlulu, Sinan Şahin, A.Müfid Okbay, Recep Ustaalioğlu, Ilgaz Doğusoy. Lenfanjiyoleiyomyomatozis : BT / YRBT Bulguları.   Türk Radyoloji Derneği 27.Ulusal  Kongresi  2007

E20. Nail Uzunlulu, Sinan Şahin, Şule Bilgin, Erol Kurç, Serap Aykut Aka.  Pulmoner Venöz Anevrizma : Nadir Bir Olgu. Türk Radyoloji Derneği 27.Ulusal  Kongresi  2007.

E21. Sinan Şahin, Nail Uzunlulu, A. Müfid Okbay, Taner İyigün, Sabri Dağsalı.Posttravmatik İnternal Karotis Arter Psödoanevrizması ve Endovasküler Tedavisi. Türk Radyoloji Derneği 27.Ulusal Kongresi  2007.

E22. A.Müfit Okbay, Sinan Şahin, Şule Bilgin, Aykut Ülger, Nail Uzunlulu, Bilal Kaya. Steno-okluziv ilyak arter hastalıklarında endovaskuler stent tedavisi ve stent patensinin doppler USG ve multidedektörlü bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi. Türk Radyoloji Derneği 27.Ulusal  Kongresi  2006.,

E23. C.Banu Küçükkırım, Sinan Şahin, Şule Bilgin, A.Müfid Okbay, Nail Uzunlulu, Masum Şimşek.Renal arter stenozlarında MBDT anjiografi bulguları ile anjiografi bulgularının karşılaştırılması. Türk Radyoloji Derneği 27.Ulusal  Kongresi  2006.

E24. Sinan Şahin, A.Müfid Okbay ,Nail Uzunlulu, Aykut Ülger.  Nadir bir endovaskuler stent tedavisi  komplikasyonu stent fraktürüne bağlı psödoanevrizmanın kaplı stent ile tedavisi. Türk Radyoloji Derneği 27.Ulusal  Kongresi  2006.

Sosyal Medya
Levent Hastanesi TV
Doctor Call